Smalininkų krašto spalvos: tarp praeities ir dabarties
2015 m., 45 min., Smalininkų bendruomenė